Kitab,kajian dan Murotal Al-Qur’an

Download Kitab, Kajian dan Murottal AlQur^an (Free)

Silahkan di donlot..

Kitab-kitab Islam

 1. Bulughul Maram_Ibnu Hajar Al Atsqolani.PDF
 2. Riyadhus Salihin (buku2) _ Imam Nawawi.pdf
 3. Riyadhus Salihin (buku 1) _ Imam Nawawi.pdf
 4. Fathul Baari jilid 1 _ Ibnu Hajar Al Atsqalani.pdf
 5. Fathul Baari jilid 2 _ Ibn Hajar al-Atsqalani.pdf
 6. Fathul Baari jilid 3 _ Ibn Hajar al-Atsqalani.pdf
 7. Fathul Baari Lengkap
 8. Kumpulan Doa Dalam Al-Quran & Al-Hadits_Said Bin Ali Al Qahthani.pdf
 9. Al Bidayah Wan Nihayah _ Ibnu Katheer.pdf
 10. Tafsir Ibnu Katsir Juz I.pdf
 11. Tafsir Ibnu Katsir Juz II.pdf
 12. Tafsir Ibnu Katsir Juz III.pdf
 13. At Targhib Wat Tarhib.pdf
 14. Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyah
 15. Durusul Lughoh Al ‘Arobiyah (3 jilid)
 16. DURUSUL LUGHOH JILID I
 17. Kunci Jawaban Durusul Lughoh Jilid I
 18. Pengantar Mudah Bahasa Arab Ustadz Abu Hamzah Yusuf Bandung
 19. Qowaa’idul Arba’
 20. Matan Al Jurumiyyah.pdf
 21. FATHUL BAARI IBNU HAJAR
 22. SUNAN ABU DAWUD
 23. AL MUWATHO’
 24. MAJMU’ FATAAWA IBNU TAIMIYAH
 25. SUNAN IBNU MAJAH
 26. SHAHIH BUKHARI
 27. SHAHIH MUSLIM
 28. SUNAN AT TIRMIDZY
 29. KUMPULAN KITAB SYAIKH MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHAB
 30. KUMPULAN KITAB SYAIKH ALBANY
 31. Dari Blog Abu Utsman Zain ; http://shirotholmustaqim.wordpress.com/

  Kumpulan Ebook Islami versi CHM

  Cara Download : Di klik saja nama ebooknya

  As Shahihah – Syaikh Al-Albani …..(1.05 MB)
  Berkenalan Dengan Salaf …..(425 kb)
  Biografi Ulama Ahlul Hadits …..(625 kb)
  Bulugul Marom …..(1,04 MB)
  Darus Salaf or.id Edisi Baru …..(8,71 MB)
  Edisi Lengkap Puasa …..(437 kb)
  Firqotun Najiyah …..(195 kb)
  Hakikat Bid’ah dan Kufur – Syaikh Albani …..(297 kb)
  Himpunan Hadits Qudsi …..(5,58 MB)
  Indahnya Pernikahan Islami …..(196 kb)
  Kamus Bahasa Arab – Indonesia …..(197 kb)
  Kitab Tauhid …..(182 kb)
  Kumpulan Hadist Shahih …..(1,6 MB)
  Majalah Asy Syariah (Baru) …..(12,3 MB)
  Memulai Dakwah Dengan Tauhid …..(3,1 MB)
  Menikah Sunnah …..(1,75 MB)
  Pembelaan Terhadap Sunnah …..(129 kb)
  Shahih Adabul Mufrod – Syaikh Albani …..(1,6 MB)
  Silsilah Hadist Dha’if dan Maudhu jilid I – IV …..(1,3 MB)
  Sifat Shalat Nabi …..(484 kb)
  Sunnah Sehari-hari …..(127 kb)
  Tauhid Prioritas Utama …..(225 kb)

 32. Download E-book karya Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

  Cara Download: Diklik saja nama ebooknya

  List ebook karya Syaikh Abdul Aziz bin Baz

  28 Fatwa Puasa …..(699 kb)
  20 Fatwa Pilihan Seputar Zakat …..(557 kb)
  Bid’ah-bid’ah Dalam Pernikahan …..(5,22 MB)
  Dakwah ke Jalan Allah …..(743 kb)
  Etika muslim dalam kehidupan sehari-hari …..(164 kb)
  Risalah tentang sihir dan pedukunan …..(282 kb)
  Waspada terhadap bid’ah …..(554 kb)

 33. Download E-book karya Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

  Cara download: Dklik saja nama ebooknya

  List ebook karya Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani:

  Cincin Pinangan …..(2,2 MB)
  Dha’if Adabul Mufrod …..(16,1 MB)
  Ensiklopedia Fatwa …..(1,28 MB)
  Hadits Sebagai Landasan Akidah dan Hukum …..(8 MB)
  Haji Nabi …..(7,31 MB)
  Hakikat bid’ah dan kufur …..(824 kb)
  Hukum Cadar …..(799 kb)
  Inilah Dakwah Kami …..(458 kb)
  Irwa’ Al-Ghalil …..(9,9 MB)
  Janganlah Mengkafirkan Saudaramu …..(4,2 MB)
  Jilbab Wanita Muslimah …..(1,82 MB)
  Keabadian Neraka …..(10,5 MB)
  Kisah Al-Gharanik …..(600 kb)
  Mayit Tidak Bisa Mendengar …..(7,5 MB)
  Nabi Isa vs Dajjal …..(15 MB)
  Pertanyaan Seputar Sholat Jum’at …..(4,72 MB)
  Polemik Seputar Hukum Lagu dan Musik …..(9,8 MB)
  Risalah Ilmiah …..(10,6 MB)
  Shahih Jami’ …..(23,6 MB)
  Sifat Sholat Nabi …..(140 kb)
  Silsilah Hadits Dha’if dan Maudhu jilid 1 ……(3,64 MB)
  Silsilah Hadits Dha’if dan Maudhu jilid 2 …..(18,8 MB)
  Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani Dalam Kenangan …..(16,4 MB)
  Tamaamul Minnatu Fii Ta’liiqi ‘Alaa Fiqhus Sunnah 1 …..(11,3 MB)
  Tamaamul Minnatu Fii Ta’liiqi ‘Alaa Fiqhus Sunnah 2 …..(9,68 MB)
  Tanya Jawab Dalam Memahami isi Al-Qur’an …..(851 kb)
  Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah (Ahkamul Jana’iz) …..(26,9 MB)

 34. Download E-book karya Syaikh Muhammad bin Sholeh Al Utsaimin

  Cara Download: Diklik saja nama ebooknya

  Ada Apa Setelah Kematian …..(1,3 MB)
  Akhlaqul Karimah …..(928 kb)
  Bid’ah dan Kesesatannya …..(150 kb)
  Bisakah manusia mendarat di Bulan …..(422 kb)
  Hukum orang yang meninggalkan sholat …..(2,4 MB)
  Ilmu Waris …..(10,8 MB)
  Manasik Haji dan Umroh …..(294 kb)
  Pelajaran mengenai Puasa, Tarawih dan Zakat …..(891 kb)
  Prinsip ilmu ushul fiqh …..(934 kb)
  Sahabat Nabi dimata Ahlussunnah …..(561 kb)
  Tata cara qurban tuntunan Nabi …..(363 kb)
  Qodho dan Qodar …..(1,4 MB)

 35. Download E-book karya Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan

  Cara download: Dklik saja nama ebooknya

  List ebook Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan

  Bekal Pernikahan …..(446 kb)
  Empat kaidah memahami Tauhid (Syarah Qowaidul Arba’) …..(2 MB)
  Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam …..(438 kb)
  Membongkar firqoh-firqoh sesat …..(400 kb)
  Prinsip-prinsip Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah …..(190 kb)
  Salafi digugat salafi menjawab …..(10,8 MB)
  Rahasia Indah Al-Fatihah …..(1,29 MB)
  Sentuhan fiqh untuk wanita beriman …..(1,35 MB)
  Wala dan Bara …..(2,85 MB)

 36. Tafsir Ibnu Katsir Juz 1 – 15Cara download : Di klik saja nama ebooknyaList ebook Tafsir Ibnu Katsir Juz 1 – 15
  Tafsir Ibnu Katsir Juz 1 …..(34,6 MB)
  Tafsir Ibnu Katsir Juz 2 …..(19,1 MB)
  Tafsir Ibnu Katsir Juz 3 …..(13,1 MB)
  Tafsir Ibnu Katsir Juz 4 …..(15,3 MB)
  Tafsir Ibnu Katsir Juz 5 …..(16,3 MB)
  Tafsir Ibnu Katsir Juz 6 …..(22,8 MB)
  Tafsir Ibnu Katsir Juz 7 …..(18,1 MB)
  Tafsir Ibnu Katsir Juz 8 …..(15,3 MB)
  Tafsir Ibnu Katsir Juz 9 …..(17,4 MB)
  Tafsir Ibnu Katsir Juz 10 …..(5,03 MB)
  Tafsir Ibnu Katsir Juz 12…..(3,4 MB)
  Tafsir Ibnu Katsir Juz 13 …..(4,7 MB)
  Tafsir Ibnu Katsir Juz 14 …..(4,16 MB)
  Tafsir Ibnu Katsir Juz 15 …..(7,74 MB)
 37. Download E-book karya Ulama-ulama lainnya

  Cara download : Di klik saja nama ebooknya

  Adab-adab menggunakan HP …..(298 kb)
  Air Mata Cinta Pembersih Dosa.zip …..(1,17 MB)
  Al Aqidah Ath Thohawiyah …..(154 kb)
  Al Ibanah – Abul Hasan Al Asy’ari.zip …..(2,89 MB)
  Al ‘Itishom (Imam Syathibi) …..(4,95 MB)
  Al Qur’an dan Ilmu Astronomi …..(1,83 MB)
  Bantahan Terhadap Pluralisme …..(824 kb )
  Berjilbablah Wahai Saudariku …..(262 kb)
  Bimbingan Islam Untuk Pribadi dan Masyarakat …..(9,43 MB)
  Bulugul Marom …..(19 MB)
  Dosa-dosa besar (Imam Dzahabi) …..(16,8 MB)
  Dunia Ladang Bagi Akhirat …..(420 kb)
  Fatwa-fatwa Lajnah Daimah 1 …..(293 kb)
  Fawa-fatwa Lajnah Daimah 2 …..(290 kb)
  Fitnah Akhir Zaman …..(218 kb)
  Ihya Ulumuddin Dalam Pandangan Ulama …..(281 kb)
  Ikhlas.zip …..(871 kb)
  Kitab Tauhid …..(3,36 MB)
  Koreksi Total Masalah Politik …..(568 kb)
  Kumpulan Doa-doa Dalam Al Quran dan Hadits …..(822 kb)
  Kunci Rezeki …..(1,24 MB)
  Meluruskan Sejarah Tragedi Terbunuhnya Utsman bin Affan – Al Qodhi Abu Ya’la …..(1,19 MB)
  Membongkar Kedok Qordhawi …..(902 kb)
  Mengapa Memilh Manhaj Salaf …..(575 kb)
  Meraih Hidup Bahagia …..(2,27 MB)
  Misteri Ya’juj dan Ma’juj …..(1,2 MB)
  Peringatan 17 Agurtusan …..(55,8 kb)
  Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa …..(2,47 MB)
  Pokok-pokok Kesesatan Ajaran Syiah …..(232 kb)
  Prinsip-prinsip dasar Tauhid …..(522 kb)
  Ringkasan Al Bidayah wan Nihayah …..(10 MB)
  Ringkasan Shahih Bukhari …..(2,82 MB)
  Ringkasan Shahih Muslim …..(2,06 MB)
  Sebab-sebab Kehancuran …..(776 kb)
  Sebab-sebab terjadinya bid’ah …..(302 kb)
  Sifat Puasa Nabi …..(538 kb)
  Sirah Nabawiyah – Syaikh Shafiyyur Rahman Al Mubarokfuri.zip …..(236 kb)
  Syarah Sunnah – Imam Barbahari …..(1,05 MB)
  Syarah Ushulus Sunnah.zip …..(3,18 MB)
  Ushulus Sunnah wa I’tiqad ad Din & Aqidah Salaf Ashhabul Hadits …..(1,01 MB)
  Wasiat emas bagi pengikut manhaj salaf …..(442 kb)
  Wasiat-wasiat ulama terdahulu …..(1,27 MB)

 38. Download E-book karya Syaikh Rabi’ bin Hadi Al Madkhali

  Cara download : Di klik saja nama ebooknya

  List eook karya Syaikh Rabi’ Al Madkhali

  Berkenalan dengan salaf …..(2,44 MB)
  Fiqh Dakwah …..(17.1 MB)
  Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama’ah …..(814 kb)
  Nasehat Indah Syaikh Rabi’ …..(495 kb)
  Obyektifitas Dalam Mengkritik …..(7,51 MB)
  Tafsir Kalimat Tauhid …..(328 kb)

Download Kitab Ulama Selengkapnya Ada di Bagian paling Bawah halaman ini

Beberapa Rekaman Kajian dan Dauroh Salafy

Sumber :

http://alklateniy.wordpress.com/download/

http://ittibausalafpress.blogspot.com/2009/09/download-gratis-kjaian-mp3-asatidzah.html

http://al-atsariyyah.com/?page_id=920

http://alfirqatunnajiyyah.blogspot.com/2009/09/download.html

http://antosalafy.wordpress.com/audio/

Berikut iLmoe hadirkan kumpulan rekaman kajian atau buku digital yang berkaitan dengan bulan Ramadhan dan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Semoga bermanfaat.

Nama File Ukuran Tipe Tanggal
05 Fiqh Puasa Shohih Bukhori.zip 14.6MB Zip 29th May 2009
06 Fiqh Puasa Shohih Bukhori.zip 9.2MB Zip 29th May 2009
07 Fiqh Puasa Shohih Bukhori.zip 10.7MB Zip 29th May 2009
10 Fiqh Puasa Shohih Bukhori.zip 13.9MB Zip 29th May 2009
11 Fiqh Puasa Shohih Bukhori.zip 8MB Zip 29th May 2009
12 Fiqh Puasa Shohih Bukhori.zip 8.7MB Zip 29th May 2009
13 Fiqh Puasa Shohih Bukhori.zip 3.8MB Zip 29th May 2009
14 Fiqh Puasa Shohih Bukhori.zip 10.1MB Zip 29th May 2009
15 Fiqh Puasa Shohih Bukhori.zip 15.9MB Zip 30th May 2009
16 Fiqh Puasa Shohih Bukhori.zip 7.5MB Zip 30th May 2009
17 Fiqh Puasa Shohih Bukhori.zip 8.9MB Zip 30th May 2009
18 Fiqh Puasa Shohih Bukhori.zip 2.6MB Zip 30th May 2009
19 Fiqh Puasa Shohih Bukhori.zip 8.9MB Zip 30th May 2009
09 KITAABUSH SHIYAM Puasa Ust Asykari.zip 2MB Zip 14th January 2010
18. Puasa, Pembatal-Pembatal Puasa, Mengqadha Puasa, Puasa Sunnah, I’tikaf – www.an-nashihah.net.mp3 12.9MB Mp3 4th April 2010
Bolehkah Menalan Ludah Ketika Puasa Ustadz Abdul Barr.mp3 18KB Mp3 5th May 2010
Tuntunan Berpuasa Ramadhan Ustadz Muhammad Yahya.mp3 4.1MB Mp3 5th May 2010
01 nasihat menyambut bulan ramadhan Ustadz Adnan.mp3 4.2MB Mp3 14th July 2010
Fiqih Ramadhan.zip 6MB Zip 21st August 2009
Fatwa Syakh Muqbil Ramadhan.zip 43.8KB Zip 15th August 2009
Fiqh Ramadhan Utk Muslimah Ustadz Ali Basuki.mp3 3.6MB Mp3 5th May 2010
Fiqh Ramadhan Utk Muslimah Tanya Jawab Ustadz Ali Basuki.mp3 1.7MB Mp3 5th May 2010
Ibadah Penggugur Dosa Shalat Jumat Ramadhan Al Ustadz Dzulqarnain a.mp3 3.1MB Mp3 19th May 2009
Ibadah Penggugur Dosa Shalat Jumat Ramadhan Al Ustadz Dzulqarnain b.mp3 8.4MB Mp3 19th May 2009
Pengantar Ringkas Fiqh Ramadhan Al Ustadz Muhammad Naim Lc_1.mp3 11.7MB Mp3 30th August 2009
Pengantar Ringkas Fiqh Ramadhan Al Ustadz Muhammad Naim Lc_2.mp3 7.5MB Mp3 30th August 2009
Tuntunan Ramadhan V1.2.zip 84.5KB Zip 15th August 2009
Hukum Meninggalkan Jamaah Di tengah Shalat Tarawih 11 atau 23 Rakaat Berlangsung.mp3 474.1KB Mp3 5th May 2010
Seputar Tarawih Dan Witir.zip 66.1KB Zip 15th August 2009


DOWNLOAD RINGKASAN HUKUM PUASA  (Al-Ustadz Sofyan Chalid bin Idham Ruray)

Ringkasan Hukum-hukum Puasa 01
Tanya Jawab 01
Ringkasan Hukum-hukum Puasa 02
Tanya Jawab 02

Disampaikan pada Dauroh Ahlus Sunnah Palopo 1431 H di Masjid Ad-Dakwah Palopo, Sulawesi Selatan.


DOWNLOAD PEMBATAL KEISLAMAN (Al-Ustadz Sofyan Chalid bin Idham Ruray), Pembahasan mencakup:

 1. Seorang yang menjadikan orang-orang shalih sebagai perantara antara dirinya dengan Allah, ia berdoa kepada para perantara tersebut, memohon syafa’at dan bertawakkal kepada mereka maka dia kafir menurut kesepakatan ulama (ijma’)
 2. Syarat-syarat syafa’at
 3. Tawasul yang dibolehkan dan yang dilarang (Lafazh “Rabbi bil Musthafa ballig maqosidana” adalah tawasul bid’ah)
 4. Seorang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik maka dia kafir
 5. Seorang yang ragu dengan kekafiran mereka maka dia kafir
 6. Seorang yang membenarkan kekafiran mereka maka dia kafir
 7. Makna dan rukun kalimat Laa Ilaaha Illallah
 8. Agama yang benar hanya Islam, barangsiapa yang meyakini ada agama lain yang benar selain Islam maka dia telah kafir menurut kesepakatan ulama
 9. Al-Wala wal Bara’ adalah prinsip yang sangat penting dalam aqidah seorang muslim
 10. Empat bentuk Bara’ kepada kaum musyrikin
 11. Hukum tinggal di negeri kafir
 12. Empat syarat bolehnya berpergian ke negeri kafir

Download: Pembatal-pembatal Keislaman

Disampaikan pada ta’lim masjid Al-Furqon Bahu Manado 1431 H.

DOWNLOAD PERINGATAN DARI BAHAYA BID’AH (Al-Ustadz Sofyan Chalid bin Idham Ruray)

Peringatan dari Bahaya Bid’ah (01)

1. Kesempurnaan Islam dan Bahaya Bid’ah
2. Makna Bid’ah
3. Hukum Bid’ah dan Pemahaman Sahabat, Tabi’in dan Tabi’ut Tabi’in tentang Bid’ah
4. Bid’ah dan Al-Mashlahah Al-Mursalah
5. Sekilas Sejarah Kemunculan Bid’ah dan Sikap Salaf dalam Menghadapinya
6. [PENTING] Pembagian Bid’ah:

 • Pembagian bid’ah dari sisi keharamannya terbagi empat; kekafiran, sarana kepada kekafiran, dosa besar dan dosa kecil
 • Pembagian bid’ah dari sisi keyakinan dan amalan
 • Pembagian bid’ah dari sisi haqiqiyyah dan idhafiyyah
 • Enam cara mengenal bid’ah idhafiyyah

Peringatan dari Bahaya Bid’ah (02)

7. Bid’ah yang termasuk dosa kecil sangat berpotensi menjadi dosa besar
8. [PENTING] Kaidah-kaidah Mengenal Bid’ah
9. Bahaya Bid’ah:

 • Bid’ah adalah seburuk-buruk perkara
 • Amalan bid’ah tertolak
 • Menganggap agama belum sempurna
 • Menuduh Nabi shallallahu’alaihi wa sallam belum menyampaikan semua hasanah (kebaikan)
 • Bid’ah lebih dicintai iblis dari maksiat
 • Mengikuti hawa nafsu dan mengedepankan akal atas syari’at
 • Menyebabkan PERPECAHAN UMAT
 • Mematikan Sunnah
 • Memberatkan agama
 • Sangat sulit bertaubat
 • Semakin jauh dari Allah Ta’ala
 • Mengajak kepada bid’ah menyesatkan umat
 • Mendapatkan dosa pengikutnya tanpa mengurangi dosa mereka
 • Berdusta atas agama Allah Ta’ala
 • Diusir dari telaga Nabi shallallahu’alaihi wa sallam

10. Jalan Selamat dari Bid’ah

Disampaikan pada Dauroh Ahlus Sunnah Gorontalo 1428 H di masjid kampus Universitas Negeri Gorontalo.

Download:

Peringatan dari Bahaya Bid’ah (01)

Peringatan dari Bahaya Bid’ah (02)

* * *

Untuk kajian-kajian dalam bentuk Vmo harus dikonvert dulu ke wav dengan mendownload softwarenya disini

Penetapan – penetapan sifat dan nama bagi Allah Ta’ala
Sumber: Sebahagian ana rekam sendiri sebagian yang lain dari Abu Jibrin At Tamimi
Jadwal: Sabtu sesudah ashar Di Masjid Al Hasanah. Untuk Umum
Penetapan Sifat Datang bagi Allah – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Penetapan Sifat Rahmat dan Pengampun Bagi Allah – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Penetapan Sifat Tangan bagi Allah – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Penetapan Sifat Wajah bagi Allah – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Penetapan sifat Penglihatan dan Pendengaran Bagi Allah1 – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Penetapan sifat Penglihatan dan Pendengaran Bagi Allah2 – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Penetapan sifat Makar, tipu daya dan muslihat bagi Allah Ta’ala 1 – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Penetapan sifat Makar, tipu daya dan muslihat bagi Allah Ta’ala 2 – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Penetapan sifat Pemaaf Bagi Allah – Ustadz Abdul Mu’thi
Penetapan sifat Pengampun dan maha Mulia bagi Allah – Ustadz Abdul Mu’thi
Penetapan Nama – nama bagi Allah 1 – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Penetapan Nama – nama bagi Allah 2 – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Penetapan Nama – nama bagi Allah 3 – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Penetapan Nama – nama bagi Allah 4 – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Sifat – sifat yang dinafikan dari Allah 1 – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Sifat – sifat yang dinafikan dari Allah 2 – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Sifat – sifat yang ditiadakan dari Allah 3 – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Sifat gembira dan tertawanya Allah 1 – Ustadz Muhammad Syarbini
Sifat gembira dan tertawanya Allah 2 – Ustadz Muhammad Syarbini
Sifat Istiwa’ Bagi Allah – Ustadz ‘Abdul Mu’thi

Akhlak dan perilaku jahiliyah
Jadwal: Hari Minggu sekitar jam 09.30 pagi Di Masjid Al Hasanah. Untuk Umum
Sumber: Rekam sendiri
Masaail Jahiliyah 8910 – Ustadz ‘Abdul Haq
Masaail Jahiliyah 11 12 13 – Ustadz ‘Abdul Haq
Masaail Jahiliyah 14 – Ustadz ‘Abdul Haq
Masaail Jahiliyah 15 – Ustadz ‘Abdul Haq
Masaail Jahiliyah 16 dan 17 – Ustadz ‘Abdul Haq
Masaail Jahiliyah 19 dan 20 – Ustadz ‘Abdul Haq

Bait – bait syair Syaikhul Islam Ibnu Taymiyyah
Jadwal: Hari Minggu sekitar jam 09.30 pagi Di Masjid Al Hasanah. Untuk Umum
Sumber: Rekam sendiri
Lamiyah Syaikul Islam Ibnu Taimiyah 1 – Ustadz Abu ‘Abdillah Muhammad
Lamiyah Syaikul Islam Ibnu Taimiyah 3 – Ustadz Abu ‘Abdillah Muhammad
Lamiyah Syaikul Islam Ibnu Taimiyah 4 – Ustadz Abu ‘Abdillah Muhammad
Lamiyah Syaikul Islam Ibnu Taimiyah 5 – Ustadz Abu ‘Abdillah Muhammad
Lamiyah Syaikul Islam Ibnu Taimiyah 6 – Ustadz Abu ‘Abdillah Muhammad

Bahaya fitnah dan penaggulangannya
Jadwal: Di Masjid Manunggal Bantul (Masjid Agung Bantul)
Sumber: Rekam sendiri
Prinsip -prinsip Ahlussunnah dalam menghadapi fitnah 1 – Ustadz Usamah Mahri Lc
Prinsip -prinsip Ahlussunnah dalam menghadapi fitnah 2 – Ustadz Usamah Mahri Lc

Pembatal – pembatal keislaman
Jadwal: Hari Minggu sekitar jam 09.30 pagi Di Masjid Al Hasanah Jogja. Untuk Umum
Sumber: Rekam sendiri
0.1 Pembatal keislaman – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
0.2 Pembatal keislaman – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
0.3 Pembatal keislaman – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
0.4 Pembatal keislaman – Ustadz ‘Abdul Mu’thi

Inilah Dakwah Salafiyah
Sumber: Dzulkifli
Inilah Dakwah Salafiyah 1 – Ustadz Dzulqarnain
Inilah Dakwah Salafiyah 2 – Ustadz Dzulqarnain
Inilah Dakwah Salafiyah 3 – Ustadz Dzulqarnain
Inilah Dakwah Salafiyah 4 – Ustadz Dzulqarnain
Inilah Dakwah Salafiyah 5 – Ustadz Dzulqarnain

Dauroh karawang, Ustadz Asykari digantikan oleh Ustadz Abu Usamah sebab beliau sedang sakit. Dari Abu Abdillah Al karawanji – Tasjilat Ar Rifq Karawang
Dauroh karawang 1A – Ustadz Abu Usamah ‘Abdurrahman Lombok
Dauroh karawang 1B – Ustadz Abu Usamah ‘Abdurrahman Lombok
Dauroh karawang 2 – Ustadz Abu Usamah ‘Abdurrahman Lombok
Dauroh karawang 3 – Ustadz Abu Usamah ‘Abdurrahman Lombok
Dauroh karawang 4 – Ustadz Abu Usamah ‘Abdurrahman Lombok
Dauroh karawang 5A – Ustadz Muhammad ‘Umar As Sewed
Dauroh karawang 5B – Ustadz Muhammad ‘Umar As Sewed
Dauroh karawang 6 – Ustadz Muhammad ‘Umar As Sewed
Dauroh karawang 7 – Ustadz Muhammad ‘Umar As Sewed

Dauroh Tasik
Sumber: Dzulkifli
Dauroh Tasik 1A – Ustadz Muhammad Umar As Sewed
Dauroh Tasik 1B – Ustadz Muhammad Umar As Sewed
Dauroh Tasik 2 – Ustadz Muhammad Umar As Sewed
Dauroh Tasik 3 – Ustadz Abu Hamzah Yusuf Al Atsari

Kenikmatan sunnah dan Islam
Sumber: Dakwah islamiyyah
Kenikmatan sunnah dan Islam 1 – Ustadz Usamah Faishal Mahri
Kenikmatan sunnah dan Islam 2 – Ustadz Usamah Faishal Mahri

Inilah Salafiyah
Sumber: Dakwah islamiyyah
Salafiyah 1 – Ustadz Abu Usamah ‘Abdurrahman
Salafiyah 2 – Ustadz Abu Usamah ‘Abdurrahman

Nasehat untuk Ja’far ‘Umar Thalib
Sumber: Al Akh Abu Husain Munajat
Nasehat Untuk Ja’far Umar Thalib – Ustadz Muhammad ‘Afifuddin

Kajian Kitab Ushul Tsalasah
Sumber: Rekam sendiri dan Kiriman dari Dzulkifli
Ushul Tsalasa 1 – Ustadz ‘Abdul Haq
Rukun Iman – Ustadz ‘Abdul Haq
Iman kepada Rasul – Ustadz ‘Abdul Haq
Iman kepada Hari akhir – Ustadz ‘Abdul Haq
Mengimani Wujud Allah – Ustadz ‘Abdul Haq
Mengimani nama dan sifat Allah – Ustadz ‘Abdul Haq
Iman kepada Takdir 1 – Ustadz ‘Abdul Haq
Iman kepada Takdir 2 – Ustadz ‘Abdul Haq
Iman kepada Takdir 3 – Ustadz ‘Abdul Haq
Ihsan – Ustadz ‘Abdul Haq

Pelajaran Aqidah
Sumber: Agus
Aqidah 1 – Ustadz Hannan Bahannan
Aqidah 2 – Ustadz Hannan Bahannan
Aqidah 3 – Ustadz Hannan Bahannan
Aqidah 4 – Ustadz Hannan Bahannan

Kasyfu Syubhat – Ustadz Luqman Ba’abduh
Sumber: Abu Jibrin At Tamimi

 KasyfusSyubhat 01.mp3   29-Dec-2009 20:16 7.2M
 KasyfusSyubhat 02.mp3   29-Dec-2009 20:16 6.0M
 KasyfusSyubhat 03.mp3   29-Dec-2009 20:16 3.4M
 KasyfusSyubhat 04.mp3   02-Jan-2010 08:44 6.2M
 KasyfusSyubhat 05.mp3   02-Jan-2010 08:44 5.9M
 KasyfusSyubhat 06.mp3   02-Jan-2010 08:44 6.1M
 KasyfusSyubhat 07.mp3   02-Jan-2010 08:49 5.9M
 KasyfusSyubhat 08.mp3   02-Jan-2010 08:49 7.3M
 KasyfusSyubhat 09.mp3   02-Jan-2010 08:49 5.5M
 KasyfusSyubhat 10.mp3   02-Jan-2010 08:49 6.1M
 KasyfusSyubhat 11.mp3   02-Jan-2010 08:57 6.3M
 KasyfusSyubhat 12.mp3   02-Jan-2010 08:57 6.8M
 KasyfusSyubhat 13.mp3   02-Jan-2010 08:57 7.7M
 KasyfusSyubhat 14.mp3   02-Jan-2010 08:57 6.5M
 KasyfusSyubhat 15.mp3   02-Jan-2010 08:57 7.7M
 KasyfusSyubhat 16.mp3   02-Jan-2010 09:00 7.2M
 KasyfusSyubhat 17.mp3   02-Jan-2010 09:00 5.9M
 KasyfusSyubhat 18.mp3   02-Jan-2010 09:00 3.2M
 KasyfusSyubhat 19.mp3   02-Jan-2010 09:04 5.7M
 KasyfusSyubhat 20.mp3   02-Jan-2010 09:04 6.9M
 KasyfusSyubhat 21.mp3   02-Jan-2010 09:04 4.4M

Shahih Bukhari – Ustadz Muhammad Afifuddin
Sumber: Dzulkifli

 Hadits 18 Baiat Syari.mp3               4.2M
 Hadits 18 Baiat yang Syari Bag 1.mp3         4.8M
 Hadits 29 Mayoritas Penghuni Neraka.mp3        4.8M
 Hadits 31 Yang Terbunuh dan yg membunuh di neraka.mp3 5.3M
 Hadits 32 Makna Kedzaliman.mp3            5.9M
 Hadits 33 Ciri-ciri orang Munafik.mp3         4.9M
 Hadits 34 Ciri-ciri orang munafik.MP3         4.4M
 Hadits 35 Kapan lailatul qadr dan tanda-tandanya.MP3 4.8M
 Hadits 36 Bolehkan Menikah dgn Jin.mp3        5.1M
 Hadits 37 Transaksi dengan Bank.mp3          4.2M

Kesempurnaan Islam
Sumber: Copy dari CD
Kesempurnaan Islam 1 – Ustadz Ibnu Yunus
Kesempurnaan Islam 2 – Ustadz Ibnu Yunus
Kesempurnaan Islam 3 – Ustadz Ibnu Yunus
Kesempurnaan Islam 4 – Ustadz Ibnu Yunus

Sumber: http://ashthy.wordpress.com/download-center/

Kajian kitab Durusul Muhimmah Li ‘ammatil Ummah
Sumber: Rekam sendiri
Sikap Ihsan – Ustadz ‘Abdul Jabbar
Keutamaan Ilmu Syar’i – Ustadz ‘Abdul Jabbar
Syarat – syarat sah Shalat 1 – Ustadz Abdul Jabbar
Syarat – syarat sah Shalat 2 – Ustadz Abdul Jabbar
Rukun shalat 1 – Ustadz ‘Abdul Jabbar

Materi – materi Lainnya
Sumber: Rekam sendiri
Al qur’an Kalamullah bukan mahluk dan kesesatan al Qaradhawi
Nasehat Syaikh Muqbil 1 – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Nasehat Syaikh Muqbil 2 – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Ikhlash Dalam Beribadah – Ustadz ‘Abdul Haq
Adab-adab Tholabul Ilmiy 1 – Ustadz Hamzah
Adab-adab Tholabul Ilmiy 2A – Ustadz Hamzah
Adab-adab Tholabul Ilmiy 2B – Ustadz Hamzah
Maka Menikahlah…!!! – Ustadz Abu ‘Umar Ibrohim
Bahayanya fitnah wanita – Ustadz Hamzah

Dauroh bulan maret 2007 di jogja
Sumber: Rekam sendiri
Akhlaq 1 – Ustadz Adib
Akhlaq 2 – Ustadz Adib
Akhlak 3 – Ustadz Adib
Akhlak 4 – Ustadz Adib
Akhlak 5 – Ustadz Adib
Akhlak 6 – Ustadz Adib
Keutamaan Ilmu 1 – Ustadz Syauqy
Keutamaan Ilmu 2 dan Bahasa Arab 2
Keutamaan Ilmu 3 – Ustadz Syauqy
Keutamaan Ilmu 4 – Ustadz Syauqy
Keutamaan Ilmu 5 – Ustadz Syauqy
Keutamaan Ilmu 6 – Ustadz Syauqy
Tawakkal 1 – Ustadz Abdul Haq
Tawakkal 2 – Ustadz Abdul Haq
Tawakkal 3 – Ustadz Abdul Haq
Tawakkal 4 – Ustadz Abdul Haq
Tawakkal 5 – Ustadz Abdul Haq
Tawakkal 6 – Ustadz Abdul Haq
Rukun Iman 1 – Ustadz Abdul Mu’thi
Rukun Iman 2 – Ustadz Abdul Mu’thi
Rukun Iman 3 – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Rukun Iman 4 – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Rukun Iman 5 – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Rukun Iman 6 – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Pedang dan tombak yang terhunus atas ahlul ahwa dan musuh-musuh sunnah 1 – Ustadz Abdul Majid
Pedang dan tombak yang terhunus atas ahlul ahwa dan musuh-musuh sunnah 2 – Ustadz Abdul Majid
Pedang dan tombak yang terhunus atas ahlul ahwa dan musuh-musuh sunnah 3 – Ustadz Abdul Majid
Pedang dan tombak yang terhunus atas ahlul ahwa dan musuh-musuh sunnah 4 – Ustadz Abdul Majid
Pedang dan tombak yang terhunus atas ahlul ahwa dan musuh-musuh sunnah 5 – Ustadz Abdul Majid
Targhib wa Tarhib 1 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Targhib wa Tarhib 2 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Targhib wa Tarhib 3 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Targhib wa Tarhib 4 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Targhib wa Tarhib 5 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Targhib wa Tarhib 6 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Tauhid Uluhiyah 1 – Ustadz Abu ‘Abdillah Muhammad
Tauhid Uluhiyah 2 – Ustadz Abu ‘Abdillah Muhammad
Tauhid Uluhiyah 3 – Ustadz Abu ‘Abdillah Muhammad
Tauhid Uluhiyah 4 – Ustadz Abu ‘Abdillah Muhammad
Tauhid Uluhiyah 5 – Ustadz Abu ‘Abdillah Muhammad
Tauhid Uluhiyah 6 – Ustadz Abu ‘Abdillah Muhammad
Sikap terhadap fitnah 1 – Ustadz Ibrahim
Sikap terhadap fitnah 2 – Ustadz Ibrahim
Sikap terhadap fitnah 3 – Ustadz Ibrahim
Sikap terhadap fitnah 4 – Ustadz Ibrahim
Sifat terhadap fitnah 5 – Ustadz Ibrahim
Sifat terhadap fitnah 6 – Ustadz Ibrahim
Rukun Islam 1 – Ustadz Abdul Jabbar
Rukun Islam 2 – Ustadz Abdul Jabbar
Rukun Islam 3 – Ustadz Abdul Jabbar
Rukun Islam 4 – Ustadz Abdul Jabbar
Aliran – aliran sesat 1 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Aliran – aliran sesat 2 – Ustadz Abu Faqih Muhammad

Kajian ini diambil dari kitab Durusul Lughah al ‘Arabiyah jilid I Oleh Ustadz Abu Faqih Muhammad
Bahasa Arab 1 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Bahasa Arab 2 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Bahasa Arab 3 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Bahasa Arab 4 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Bahasa Arab 5 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Bahasa Arab 6 dan Nasehat disaat padamnya listrik- Ustadz Abu Faqih Muhammad
Bahasa Arab 7 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Bahasa Arab 8 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Bahasa Arab 9 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Bahasa Arab 10 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Bahasa Arab 11 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Bahasa Arab 12 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Bahasa Arab 13 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Bahasa Arab 14 – Al Akh Abu ‘Abdillah
Bahasa Arab 15 – Al Akh Abu ‘Abdillah
Bahasa Arab 16 – Al Akh Abu ‘Abdillah
Bahasa Arab 17 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Bahasa Arab 18 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Bahasa Arab 19 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Bahasa Arab 20 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Bahasa Arab 21 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Bahasa Arab 22 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Bahasa Arab 23 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Bahasa Arab 24 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Bahasa Arab 25 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Bahasa Arab 26 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Bahasa Arab 27 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Bahasa Arab 28 – Ustadz Abu Faqih Muhammad Selesai, dilanjutkan di Masjid lain
Bahasa Arab 29 – Ustadz Abu Faqih Muhammad Masjid al Muttaqin Karang Malang
Bahasa Arab 30 – Ustadz Abu Faqih Muhammad Di Masjid Al Fatah, Sedan
Bahasa Arab 31 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Bahasa Arab 32 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Bahasa Arab 33 – Ustadz Abu Faqih Muhammad
Bahasa Arab 34 – Ustadz Abu Faqih Muhammad

Bahasa Arab 35 – Ustadz Abu Faqih Muhammad

Muhadaroh
kajian ini juga sewaktu dauroh di masjid nurul barokah.
Metode dalam berdakwah dijalan Allah – Ustadz Muhammad Afifuddin di Masjid Nurul Barokah 17 maret 2007
Penyebab Kesyirikan dan Perpecahan Ummat – Ustadz Usamah Mahri di Masjid Kampus UGM 18 maret 2007
Bahaya pemikiran takfir – Ustadz Umar As Sewed di Masjid Nurul Barokah 19 maret 2007
Yang dibawah ini ana rekam pada hari minggu di masjid al hasanah.
Kemuliaan para penuntut ilmu – Ustadz ‘Ali Basuki Masjid al Hasanah 25 maret 2007

Nasehat Untuk Kaum Muslimin
Sumber: Sini
Nasehat Untukmu wahai muslimin 1 – Ustadz Luqman Ba’abduh
Nasehat Untukmu wahai muslimin 2 – Ustadz Luqman Ba’abduh

Nasehat dan Tausiyah untuk selalu istiqomah diatas al Haq
Sumber: Rekam sendiri
Nasehat dari Ustadz Hamzah dari Buton
Nasehat dari Ustadz Abu Faqih Muhammad

Sebuah nasehat : Dahsyatnya Neraka
Sumber: Dzulkifli
Dahsyatnya neraka 1 – Ustadz Dzulqarnain
Dahsyatnya neraka 2 – Ustadz Dzulqarnain

Tanya Jawab
Sumber: Berbagai macam sumber
Tanya jawab masalah bank – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Syarat – syarat serta tata cara bertaubat – Ustadz Dzulqarnain
Pertanyaan di alam kubur – Ustadz Dzulqarnain
Masuk sorga setelah disiksa – Ustadz Dzulqarnain
Masuk GAM karena dipaksa – Ustadz Dzulqarnain
Apakah sekarang sudah ada orang yang disiksa? – Ustadz Dzulqarnain
Amalan untuk orang yang sudah wafat – Ustadz Dzulqarnain
Bertaubat tapi mengulangi lagi – Ustadz Dzulqarnain
Melihat Calon Suami atau Istri – Ustadz Dzulqarnain
Menyumpahi Orang yang durhaka – Ustadz Dzulqarnain
Keutamaan menangis – Ustadz Dzulqarnain
Tanya jawab tentang sururi – Ustadz Muhammad ‘Umar As Sewed
Model timbangan pada hari kiamat – Ustadz Dzulqarnain
Nasehat Untuk para pengikut Sayyid Quthb – Ustadz Muhammad ‘Umar As Sewed

Tanya jawab problema muslim
Sumber: Audio kajian
Tanya jawab problema muslim 1 – Ustadz Abu Ishaq Muslim
Tanya jawab problema muslim 2 – Ustadz Abu Ishaq Muslim

Durhaka pada kedua orang tua
Sumber: Audio kajian
Durhaka pada kedua orang tua 1 – Ustadz Muhammad Irfan
Durhaka pada kedua orang tua 2 – Ustadz Muhammad Irfan

Syarah Riyadhus Shalihin
Sumber: Rekam sendiri
Syarah Riyadhus shalihin 1 – Ustadz Hamzah
Syarah Riyadhus shalihin 2 – Ustadz Hamzah

Mayoritas penghuni neraka
Sumber: Dakwah islamiyyah
Mayoritas penghuni neraka adalah wanita – Ustadz ‘Abdul Mu’thi

Hadits Arba’in
Sumber: Rekam sendiri dan Dari teman
Hadits Arbain An Nawawiyyah ke 9 a – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Hadits Arbain An Nawawiyyah ke 9 b – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Hadits Arbain An Nawawiyyah ke 10 a – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Hadits Arbain An Nawawiyyah ke 10 b – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Hadits Arbain An Nawawiyyah ke 10 c – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Hadits Arbain An Nawawiyyah ke 11 a – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Hadits Arbain An Nawawiyyah ke 11 b – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Hadits Arbain An Nawawiyyah ke 12 a – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Hadits Arbain An Nawawiyyah ke 12 b – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Hadits Arbain An Nawawiyyah ke 13 – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Hadits Arbain An Nawawiyyah ke 14 – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Hadits Arbain An Nawawiyyah ke 16 a – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Hadits Arbain An Nawawiyyah ke 16 b – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Hadits Arbain An Nawawiyyah ke 16 c – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Hadits Arbain An Nawawiyyah ke 17 a – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Hadits Arbain An Nawawiyyah ke 17 b dan 18 a – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Hadits Arbain An Nawawiyyah ke 18 a – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Hadits Arbain An Nawawiyyah ke 18 b – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Hadits Arbain An Nawawiyyah ke 18 c – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Hadits Arbain An Nawawiyyah ke 18 d – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Hadits Arbain An Nawawiyyah ke 20 a – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Hadits Arbain An Nawawiyyah ke 20 b – Ustadz ‘Abdul Mu’thi

Berbuat baik kepada kedua orang tua
Sumber: Abu Sa’ad
Membalas kebaikan kedua orang tua 1 – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Membalas kebaikan kedua orang tua 2 – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Membalas kebaikan kedua orang tua 3 – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Membalas kebaikan kedua orang tua 4 – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Membalas kebaikan kedua orang tua 5 – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Berbuat baik kepada papa 1 – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Berbuat baik kepada papa 2 – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Berbuat baik kepada mama 1 – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Berbuat baik kepada mama 2 – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Berbuat baiklah kepada kedua orang tua 1 – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Berbuat baiklah kepada kedua orang tua 2 – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Berbuat baiklah kepada kedua orang tua 4 – Ustadz ‘Abdul Mu’thi
Berbuat baiklah kepada kedua orang tua 5 – Ustadz ‘Abdul Mu’thi

Dauroh bantul 1 sampai 3 Juli 2007
Sumber: Rekam sendiri
Al-Ushul_As-Sittah 1
Al-Ushul_As-Sittah 2
Mengenal manhaj salaf 1
Mengenal manhaj salaf 2
Mengenal manhaj salaf 3
Pentingnya Ilmu
Ushul Tsalasa 1
Ushul Tsalasa 2
Ushul Tsalasa 3
Ushul Tsalasa 4

Dauroh bantul 1 sampai 3 Juli 2007
Sumber: Ngopi dari Akh Umar
Jurumiyyah 1 – Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin
Jurumiyyah 2 – Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin
Jurumiyyah 3 – Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin
Jurumiyyah 4 – Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin
Jurumiyyah 5 – Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin
Jurumiyyah 6 – Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin
Jurumiyyah 7 – Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin
Jurumiyyah 8 – Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin
Jurumiyyah 9 – Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin
Jurumiyyah 10 – Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin
Jurumiyyah 11 – Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin
Jurumiyyah 12 – Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin
Jurumiyyah 13 – Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin
Jurumiyyah 14 – Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin
Jurumiyyah 15 – Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin
Jurumiyyah 16 – Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin

* * *

 • AKHLAQ SEORANG MUSLIM TERHADAP PEMERINTAH DAN PANDANGAN ISLAM TENTANG TERORISME 1.mp3 (Al-Ustadz Dzulqarnain bin Muhammad Sanusi hafidzahullah)

 • AKHLAQ SEORANG MUSLIM TERHADAP PEMERINTAH DAN PANDANGAN ISLAM TENTANG TERORISME 2.mp3 (Al-Ustadz Dzulqarnain bin Muhammad Sanusi hafidzahullah)

 • AKHLAQ SEORANG MUSLIM TERHADAP PEMERINTAH DAN PANDANGAN ISLAM TENTANG TERORISME 3.mp3(Al-Ustadz Dzulqarnain bin Muhammad Sanusi hafidzahullah)

 • HAKEKAT KEMUNAFIKAN DENGAN PERUMPAMAAN AIR DAN API 1.mp3 (Al-Ustadz Khidir bin Muhammad Sanusi hafidzahullah)

 • HAKEKAT KEMUNAFIKAN DENGAN PERUMPAMAAN AIR DAN API 2.mp3 (Al-Ustadz Khidir bin Muhammad Sanusi hafidzahullah)

 • HAKEKAT KEMUNAFIKAN DENGAN PERUMPAMAAN AIR DAN API 3.mp3 (Al-Ustadz Khidir bin Muhammad Sanusi hafidzahullah)

 • MENYINGKAP RAHASIA 10 WASIAT ALLAH 1.mp3 (Al-Ustadz Khidir bin Muhammad Sanusi hafidzahullah)

 • MENYINGKAP RAHASIA 10 WASIAT ALLAH 2.mp3 (Al-Ustadz Khidir bin Muhammad Sanusi hafidzahullah)

 • MENYINGKAP RAHASIA 10 WASIAT ALLAH 3.mp3 (Al-Ustadz Khidir bin Muhammad Sanusi hafidzahullah)

 • TERJADINYA MUSIBAH KARENA TANGAN-TANGAN MANUSIA 1.mp3 (Al-Ustadz Khidir bin Muhammad Sanusi hafidzahullah)

 • TERJADINYA MUSIBAH KARENA TANGAN-TANGAN MANUSIA 2.mp3 (Al-Ustadz Khidir bin Muhammad Sanusi hafidzahullah)

 • HAKEKAT_TAUHID_1.mp3 (Al-Ustadz Khidir bin Muhammad Sanusi hafidzahullah)

 • HAKEKAT_TAUHID_2.mp3 (Al-Ustadz Khidir bin Muhammad Sanusi hafidzahullah)

 • ARTI TAUHID.mp3 (Al-Ustadz Khidir bin Muhammad Sanusi hafidzahullah)

 • BENTENG DARI MAKAR SYAITHAN.mp3 (Al-Ustadz Khidir bin Muhammad Sanusi hafidzahullah)

 • INDAHNYA ISLAM.mp3 (Al-Ustadz Khidir bin Muhammad Sanusi hafidzahullah)

 • KESYIRIKAN MERUPAKAN SEBAB TERJADINYA MUSIBAH.mp3 (Al-Ustadz Khidir bin Muhammad Sanusi hafidzahullah)

 • NILAI NILAI TAKBIR.mp3 (Al-Ustadz Khidir bin Muhammad Sanusi hafidzahullah)

 • WALI ALLAH VERSUS WALI SYAITHAN.mp3 (Al-Ustadz Khidir bin Muhammad Sanusi hafidzahullah)
 • BENARKAH SHOLAT SUBUH DI INDONESIA LEBIH CEPAT 20 MENIT? Al Ustadz Dzulqarnain Bin Muhammad Sunusi

  Size : 400 Kb DOWNLOAD


  TATA CARA SHOLAT ‘IED, Al Ustadz Dzulqarnain Bin Muhammad Sunusi

  Size : 2 Mb   DOWNLOAD

  ______________________________

  HUKUM SHOLAT JUM’AT APABILA BERTEPATAN DENGAN HARI IED, Al Ustadz Dzulqarnain Bin Muhammad Sunusi

  Size : 0,6 Mb     DOWNLOAD

  ______________________________

  FAEDAH – FAEDAH IEDUL ADHA, Al Ustadz Abdullah Syahroni

  Size : 4 Mb  DOWNLOAD

  ______________________________

  KOREKSI TOTAL KESALAHAN PARA TERORIS, Al Ustadz Abu Muhammad Dzulqarnain

  Size : 1,2 Mb DOWNLOAD

  ______________________________

  BOM BUNUH DIRI, MATI SYAHIDKAH?, Al Ustadz Abu Muhammad Dzulqarnain

  Size : 300 Kb  DOWNLOAD

  ______________________________

  BENARKAH SAIFUDDIN ZUHRI MURID SYAIKH MUQBIL?, Al Ustadz Abu Muhammad Dzulqarnain

  Size : 94 Kb  DOWNLOAD

  ______________________________

  PEMBERANTASAN PEMIKIRAN TERORISME LEBIH PENTING, Al Ustadz Abu Muhammad Dzulqarnain

  Size : 1,2 Mb  DOWNLOAD

  ______________________________

  ADAKAH ZAKAT PROFESI ?, Al Ustadz Abu Karimah Askari dan Al Ustadz Abu Muhammad Dzulqarnain

  size : 2 Mb  DOWNLOAD

  ______________________________

  ISTIQOMAHLAH DI ATAS SYARIAT  ALLAH DAN JANGAN MEMPEROLOK-OLOKNYA, Al Ustadz Muhammad Umar Assewed

  size : 1,6 Mb  DOWNLOAD

  Download Kajian Kitab Aqidah Washitiyah

  Berikut adalah link download rekaman kajian kitab Aqidah Washithiyah, yang disampaikan oleh Al Ustadz Muhammad Umar As Sewed.

  001 Aqidah Washithiyah.zip
  
  002 Aqidah Washithiyah.zip
  003 Aqidah Washithiyah.zip
  004 Aqidah Washithiyah.zip
  005 Aqidah Washithiyah.zip
  006 Aqidah Washithiyah.zip
  007 Aqidah washithiyah.zip
  008 Aqidah Washithiyah.zip
  009 Aqidah Washithiyah.zip
  010 Aqidah Washithiyah.zip
  011 Aqidah Washithiyah.zip
  012 Aqidah washithiyah.zip
  013 Aqidah Washithiyah.zip
  014 Aqidah Washithiyah.zip
  015 Aqidah Washithiyah.zip
  016 Aqidah Washithiyah.zip
  017 Aqidah Washithiyah.zip
  018 Aqidah Washithiyah.zip
  019 Sifat Pengasih.zip
  020 Ridla dan marah.zip
  021 Sifat Datang.zip
  022 Sifat Pemaaf.zip
  023 Tandingan-1.zip
  024 Tandingan-3.zip
  025 Tandingan-4.zip
  026 Istiwa-1.zip
  027 Istiwa-2.zip
  028 Sifat _'Uluw.zip
  029 Sifat Ma_'iyyah.zip
  030 Allah berbicara dg suara-1.zip
  031 Allah berbicara dg suara-2.zip
  032 Sifat Kalam.zip
  033 Melihat Allah-1.zip
  034 Melihat Allah-2.zip
  035 Sunnah tafsir al-Qur_'an.zip
  036 Allah turun.zip
  037 Allah gembira.zip
  038 Allah tertawa.zip
  039 Kaki Allah.zip
  040 Sifat nida_'.zip
  041 Allah di atas langit.zip
  042 Allah bersama kita.zip
  043 Melihat Allah.zip
  044 Kedudukan aswaja.zip
  045 Murji_'ah dan waidiyah.zip
  046 khawarij dan mu.tazilah (190-191).mp3.zip

  Rekaman Daurah Masjid Jajar Desember 2009

  Berikut adalah file rekaman Daurah 3 Hari (18-20 Desember 2009 / 1-3 Muharram 1431) di Masjid Jajar Surakarta, bersama Al Ustadz Dzulqornain bin Muhammad Sunusi.

  Bagi ikhwah yang berada di Solo, atau ada distribusi CD asli tasjilat Al Madinah, mohon membeli CD asli untuk kelangsungan daurah selanjutnya.

  HARI 1 (Bulughul Maram)
  01. Kitabush Sholah Bab Mawaqit-1
  02. Khutbah Jumat
  03. Kitabush Sholah Bab Mawaqit-2
  04. Kitabush Sholah Bab Mawaqit-3
  05. Kitabush Sholah Bab Mawaqit-4
  06. Kitabush Sholah Bab Mawaqit-5

  HARI 2

  (‘afwan, file belum lengkap)

  Kajian : Mukhtashar Minhajul Qashidin

  Kitab: Mukhatshar Minhajul Qashidin karya Ibnu Qudamah
  Pemateri : Al Ustadz Abu Almas
  Tempat: Masjid Al Makmur, Poltekkes urakarta
  Waktu: Setiap Jum’at ba’da Maghrib

  01. Pertemuan 1 : Nikmatya Hidayah Allah
  02. Pertemuan 2 : Mencari penghidupan yang halal


  Download rekaman Syarh Qawa’idul Arba’

  Kajian rutin kitab Syarh Qowa’idul Arba’ Syaikh Sholih Fauzan haizhohullah.
  Tempat : Masjid Al Makmur, Poltekkes Surakarta
  Waktu : Senin ba’da ‘isya’
  Pemateri : Al Ustadz Fauzan (pengasuh Ma’had Daarus Salaf / Ibnu Taimiyyah Surakarta)

  01. Pertemuan 1 (‘afwan, tidak ada yang merekam)
  02. Pertemuan kedua (‘afwan, file corrupt)
  03. Pertemuan ketiga
  04. Pertemuan keempat
  05. Pertemuan kelima
  06. Pertemuan keenam

  Daurah Karanganyar Ahad, 01 November 2009

  Materi : Terorisme dalam Timbangan Al Qur’an dan As Sunnah
  Pemateri : Al Ustadz Ali Basuki, Lc

  1. Sesi 1
  2. Sesi 2
  3. Sesi Tanya Jawab

  Nasehat ustadz Ali Basuki,Lc

  Daurah Ampel Boyolali Ahad 25 Oktober 2009

  Tema : Menyikapi Aksi-Aksi Terorisme (Agar Anak Tidak Menjadi Khawarij)

  Pembicara : Al Ustadz Muhammad Afiffudin -hafizhahullah-
  (Pengajar di Ma’had Al Bayyinah, Sidayu Gresik)

  1. Sesi 1
  2. Sesi 2
  3. Sesi 3

  Daurah Masjid Jajar 23-25 Oktober 2009 Download Klik

  Daurah FQIH RAMADHAN, Kamis, 20 Agustus 2009, Al Ustadz Muhammad Na’im, Lc (pengasuh Ma’had Al Madinah, Solo)

  01. Daurah Fiqih Ramadhan

  02. Daurah Fiqih Ramadhan

  NB : ‘Afwan, sesi 2 mungkin ada suara yang kurang jelas. Qodarullah, swaktu merekam software di laptop agak bermasalah, jadi kami dan panitia minta rekaman dari ikhwah yang merekam pakai MP4, dan kurang jelas suaranya. Mohon dimaklumi.

  Daurah Islam Adalah Agama Rohmah (Jauh Dari Cara Kekerasan), Kamis, 20 Agustus 2009, Al Ustadz Abu Nashim Mukhtar bin Rifa’i (Pengasuh Ma’had Daarus Salaf, Solo)

  Download : Islam Adalah Agama Rohmah (Jauh Dari Cara Kekerasan)

  Daurah Masjid Jajar 15-16 Juli 2009. Berikut adalah link download. File rekaman dari ikhwah jajar..

  02_Manhajus_Salikin-Kitabuz_Zakah-01

  03_Manhajus_Salikin-Kitabuz_Zakah-02

  04_Manhajus_Salikin-Kitabuz_Zakah-03

  05_Manhajus_Salikin-Kitabuz_Zakah-04+tanya-jawab

  06_Manhajus_Salikin-Kitabuz_Zakah-05

  07_Manhajus_Salikin-Kitabuz_Zakah-06

  08_Manhajus_Salikin-Kitabuz_Zakah-07+tanya_jawab

  09_Manhajus_Salikin-Kitabuz_Zakah-08
  10_Manhajus_Salikin-Kitabuz_Zakah-09+tanya_jawab

  Tausiyah Singkat “Kenalilah Dirimu, Pastikanlah Tujuan Hidupmu”, Al Ustadz Abu Nafi’ Sukadi Al Atsary

  Download Di Sini

  Daurah Menjaga dan Mempertahankan Persatuan Ummat di Atas Al Kitab dan As Sunnah, Al Ustadz Muhammad Afifuddin As Sidawy (hafidzohulloh)

  1. Menjaga Persatuan Ummat – Sesi 1 A

  2. Menjaga Persatuan Ummat – Sesi 1 B

  3. Menjaga Persatuan Ummat – Sesi 2 + Tanya jawab

  Daurah Ta’awun di Atas Ketakwaan dan Adil di Dalam Perselisihan, Al Ustadz Abu Nashim Mukhtar bin Rifa’i

  01. Ta’awun di Atas Ketakwaan 1A

  02. Ta’awun di Atas Ketakwaan 1B

  03. Ta’awun di Atas Ketakwaan 2

  Daurah Kiat Hidup Bahagia di Atas Sunnah, Al Ustadz Abdul Mu’thi Al Maydaniy hafidzohulloh

  01. Kiat Hidup Bahagia di Atas Sunnah#1A

  02. Kiat Hidup Bahagia di Atas Sunnah#1B

  03. Kiat Hidup Bahagia di Atas Sunnah#2A

  04. Kiat Hidup Bahagia di Atas Sunnah#2B

  Daurah  “AJARAN SYI’AH DALAM PANDANGAN ISLAM”, Al Ustadz Usamah bin Faishol Mahri, Lc Hari Ahad 11-3-1430 / 8-3-09M di Masjid Ibnu Taymiyah, Ma’had Daarus Salaf Grogol, Sukoharjo.

  1. Download Ajaran Syi’ah 1A

  2. Download Ajaran Syi’ah 1B

  3. Downoad Ajaran Syi’ah 2

  Daurah “Kemuliaan Seorang Muslim”  Al Ustadz Abu Nashim Mukhtar bin Rifa’i. Pada tanggal 21 Februari 2009, di RSUD DR. Moewardi, Solo.

  Kemuliaan Seorang Muslim

  Daurah “Jadikan Dunia di Tanganmu, Akhirat di Hatimu“, Al Ustadz Muhammad Na’im, Lc dan Al Ustadz Abu Muhammad Abdul Mu’thi Al Maydaniy, di UNS 14 Februari 2009.

  01. Sesi 1 –> Al Ustadz Muhammad Na’im, Lc
  02. Sesi 2 –> Al Ustadz Abu Muhammad Abdul Mu’thi Al Maydaniy
  03. Sesi 3 –> Al Ustadz Abu Muhammad Abdul Mu’thi Al Maydaniy

  Daurah Di Masjid Ibnu Taymiyah Solo (Ma’had Daarus Salaf) tanggal 30 Januari – 1 Februari 2009.

  1. Hari 1 Khutbah Jum’at (Ust Abu Yahya Al Maidani)

  2. Hari 1 Sesi 1 (Ust Abu Yahya Al Maidani)

  3. Hari 1 Sesi 2 (Ust Abu Yahya Al Maidani)
  3x. Hari 1 Sesi 3 (Ust Qomar Suaidi) –> ‘Afwan Belum ad 3y. Hari 1 Sesi 4 (Ust Qomar Suaidi) –> ‘Afwan Belum ada
  4. Hari 2 Sesi 1 (Ust Muhammad Umar As Sewed)

  5. Hari 2 Sesi 2 (Ust Muhammad Umar As Sewed)
  6. Hari 3 Sesi 1A (Ust Abu Karimah Asykari)

  7. Hari 3 Sesi 1B (Ust Abu Karimah Asykari)

  8. Hari 3 Sesi 2A (Ust Abu Karimah Asykari)

  9. Hari 3 Sesi 2B (Ust Abu Karimah Asykari)

  Daurah Indahnya Dakwah Sunnah, olehs ustadz Abdul Mu’thi Al Maydaniy di Gatak, Sukoharjo pada tanggal 4 Januari 2009.

  1. Sesi 1a 2. Sesi 1b 3. Sesi 2 4. Sesi tanya Jawab

  Daurah MAYAT – MAYAT CINTA di Masjid Ibnu Taymiyah, Grogol, Sukoharjo. Pada tanggal 27 Desember 2008 Oleh Ustadz Amr bin Suroif al Indunisiy.

  1. Sesi 1

  2. Sesi 2

  3. Sesi 3

  4. Sesi 4

  Dari salafy.or.id
  1. http://www.salafishare.com/id/23ZGL8I4UG2P/mayatmayatcinta.mp3
  2.http://www.salafishare.com/id/23TO0DZRWK31/mayatmayatcinta2.mp3

  Daurah di Masjid Ibnu Sina, RSUD Dr. Moewardi Solo tanggal 13 juni 2008.

  01. Hikmah dalam Berdakwah – A (Ustadz Abu Nashim Mukhtar)
  02. Hikmah dalam Berdakwah – B (Ustadz Abu Nashim Mukhtar)
  03. Ciri Golongan yang Selamat – A (Ustadz Muhammad Na’im, Lc)
  04. Ciri Golongan yang Selamat – B (Ustadz Muhammad Na’im, Lc)
  05. Ciri Golongan yang Selamat – C (Ustadz Muhammad Na’im, Lc)

  Daurah Wajibnya taat kepada Pemerintah, di Gatak Sukoharjo tgl 20 Mei 2008, Al Ustadz Abu Nashim Mukhtar

  1. Wajibnya Taat Kepada Pemerintah # 1 2. Wajibnya Taat Kepada Pemerintah # 2 3. Wajibnya Taat Kepada Pemerintah # 3

  Penceramah

  Klik Judul Kajian di bawah ini
  Ust.Muhammad Umar As-Sewed Pengertian Iman dan Islam
  Ust.Muhammad Umar As-Sewed Tafsir Bismillahirahmanirrahim
  Ust.Muhammad Umar As-Sewed Hukum Shalat Berjama’ah
  Ust.Muhammad Umar As-Sewed 01a.Pembagian Makna Tauhid
  Ust.Muhammad Umar As-Sewed 01b.Pembagian Makna Tauhid
  Ust.Muhammad Umar As-Sewed a.Berpegang Teguh dg Al-Kitab & As-Sunnah
  Ust.Muhammad Umar As-Sewed b.Berpegang Teguh dg Al-Kitab & As-Sunnah
  Ust.Muhammad Umar As-Sewed Berpegang Teguh dgn Al-Kitab&As-Sunnah
  Ust.Muhammad Umar As-Sewed 01a. Sepuluh Wasiat Allah
  Ust.Muhammad Umar As-Sewed 01b. Sepuluh Wasiat Allah
  Ust.Muhammad Umar As-Sewed Berlebih-lebihan terhadap orang Shalih I
  Ust.Muhammad Umar As-Sewed Berlebih-lebihan terhadap orang Shalih II
  Ust. Askari Ada apa dengan MMI?-1
  Ust. Askari Ada apa dengan MMI?-2
  Ust. Askari Ada apa dengan MMI?-3
  Ust. Askari Ada apa dengan MMI?-4
  Ust. Askari Ada apa dengan MMI?-5
  Ust. Askari Ada apa dengan MMI?-6
  Ust. Askari Ada apa dengan MMI?-7
  Ust. Askari Ada apa dengan MMI?-8
  Ust. Askari Ada apa dengan MMI?-9
  Ust. Askari Ada apa dengan MMI?-10
  Ust. Luqman Ba’abduh Keutamaan Tauhid 1
  Ust. Luqman Ba’abduh Keutamaan Tauhid 2
  Ust. Abu Hamzah Amar Ma’ruf Nahi Munkar
  Ust. Abu Hamzah Jelasnya Batasan Syariat
  Ust. Abu Hamzah Ketundukan Shahabat terhadap Syariat
  Ust. Abu Hamzah Keutamaan Menuntut ilmu, ahlul-ilmi dan mencarinya
  Ust. Abu Hamzah Wajibnya menjaga kesatuan kaum muslimin
  Ust. Abu Hamzah Beriman Kepada Hari Akhir
  Ust. Abu Hamzah Peringatan Allah dan Rasu-Nya
  Ust. Abu Hamzah Akhlak yang baik bagian dari Agama
  Ust. Abu Hamzah Perbedaan Ahlussunnah dan Ahlulbid’ah dalam Aqidah

  MUROTTAL AL-QUR’AN

  Sumber Download Murottal Al Qur’an mp3

  Abdul Azeez al-Ahmad
  Abdul Baset Abdul Samad [Mujawwad]
  Abdul Baset Abdul Samad [Warsh]
  Abdullah Ali Jabir [Studio]
  Abdullah Basfar
  Abdul Muhsin al-Qasim
  Abdur-Rahman as-Sudais
  Abdur-Rashid Sufi [Soosi]
  Abu Bakr al-Shatri [Soosi]Ahmed ibn Ali al-Ajmy
  Ali Abdur-Rahman al-Huthaify
  Dr. Shawqy Hamed [Murattal]
  Hamad Sinan
  Ibrahim Al-Jibrin
  Maher al-Muaiqly
  Mahmoud Khalil Al-Husary [Doori]
  Muhammad Abdul-Kareem
  Muhammad al-MehysniMuhammad Hassan
  Muhammad Siddiq al-Minshawi
  Mustafa al-`Azawi
  Saad al-Ghamdi
  Sahl Yasin
  Salah Al-Hashim
  Saleh al Taleb
  Sudais and Shuraym
  Abdul Bari ath-Thubaity
  Abdul Baset Abdul Samad [Murattal]
  Abdullah Ali Jabir
  Abdullah Awad al-Juhani
  Abdullah Khayat
  Abdul Wadud Haneef
  Abdur-Rashid Sufi [Khalaf]
  Abdur-Razaq bin Abtan al-Dulaimi [Mujawwad]
  Adel Kalbani
  Al-Hussayni Al-’Azazy (with Children)
  Aziz Alili
  Fares Abbad
  Hani ar-Rifai
  Khalid al-Qahtani
  Mahmoud Khalil Al-Husary
  Mishari Rashid al-`Afasy
  Muhammad al-Luhaidan
  Muhammad Ayyub
  Muhammad Jibreel
  Muhammad Siddiq al-Minshawi [Mujawwad]
  Nabil ar-Rifai
  Sadaqat `Ali
  Salah al-Budair
  Salah Bukhatir
  Sa`ud ash-Shuraym
  Tawfeeq ibn Sa`id as-Sawa’igh

  TARAWIH MAKKAH DAN MADINAH
  Madinah Tarawih 1419
  Madinah Tarawih 1423
  Madinah Tarawih 1426
  Madinah Tarawih 1427
  Madinah Tarawih 1428
  Makkah Tarawih 1424
  Makkah Tarawih 1425
  Makkah Tarawih 1426
  Makkah Tarawih 1427
  Makkah Tarawih 1428
  Makkah Tarawih 1429
  Makkah Tarawih 1430

  MASYAYIKH AHLUSSUNNAH

  ULAMA’ KIBAR

  baru: Syaikh ‘Ubaid Al-Jabiri -hafizhahullah-

  1. Syaikh Abdul ‘Aziz bin Abdullah bin Bazz -rahimahullah-

  2. Syaikh Nashiruddin Al Albani -rahimahullah-

  3. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin

  4. Syaikh Abdullah Al Qor’awi

  5. Syaikh Abdul ‘Aziz Ar Rajihi

  6 Syaikh Abdussalam Barjas

  7. Syaikh Muhammad Amin Asy Syinqithi (pengarang tafsir Adhwaul Bayan)


  ULAMA’ NEGERI YAMAN

  1. Syaikh Abdullah bin Utsman Adz Dzamari:

  2. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al Wushabi -hafizhahullah-

  3. Syaikh Muhammad Al Imam -hafizhahullah-

  4. Syaikh Abdul ‘Aziz Al Bura’i -hafizhahullah-

  5. Syaikh Utsman As Salimi -hafizhahullah-

  Mau Kitab Ulama Yang Lengkap ? Klik Disini…

  

  abdul aziz bin abdullah ar rajhi 4,371 KB 12 file

  abdul aziz riyas 2,862 KB 9 file

  Abdul malik al qasimi 279 KB 4 file

  abdul muhsin al-abad 434 KB 7 file

  abdullah bin shalfiq ath-thafiri 297 KB 3 file

  Abdullah bin Sholeh al fauzan 637 KB 5 file

  Abdurahman asa’di 5,763 KB 6 file

  Abdurahman asy syuhaimi 2,166 KB 11 file

  Abdurrahman al ma’lami 90 KB 3 file

  abu abdullah Al-madani 370 KB 9 file

  Abu abdullah dzahabi 372 KB 7 file

  abu hamid falasi 355 KB 8 file

  Abu ja’far ath thahawi 100 KB 1 file

  abu muadz salafy 1,194 KB 3 file

  abu muhammad izuddin as-salafy 204 KB 3 file

  Abu syamah 727 KB 1 file

  Abu ya’la al hanbali 548 KB 2 file

  Ad dausari 113 KB 1 file

  Ahmad al ahmadi 89 KB 3 file

  ahmad bin yahya an-najmi 478 KB 5 file

  ahmad umar bazemool 1,131 KB 6 file

  Al mawardi 598 KB 2 file

  Al mazi 5,576 KB 2 file

  Ali bin abdul aziz sabil 114 KB 2 file

  Amin Asy syinqithi 4,111 KB 3 file

  Az zakarsyi 1,818 KB 1 file

  Bakr bin abdullah abdul zaid 478 KB 8 file

  Hafidz Al-hakami 28 KB 1 file

  Hammud at-tuwajiri 107 KB 3 file

  Ibnu abdil barr 6,790 KB 6 file

  Ibnu abdul hadi al hanbali 579 KB 1 file

  Ibnu Abi Dunya 785 KB 8 file

  Ibnu abi hatim ar razi 847 KB 1 file

  Ibnu abil izz al hanafi 428 KB 1 file

  Ibnu askari 6,272 KB 2 file

  Ibnu bazz 6,536 KB 23 file

  Ibnu daqi’il idd 958 KB 2 file

  Ibnu dhawiin 678 KB 1 file

  Ibnu hajar asqalani 38,712 KB 17 file

  Ibnu hajar haitsami 4,254 KB 3 file

  Ibnu hazm 7,249 KB 5 file

  Ibnu hibban al-basuni 3,721 KB 5 file

  Ibnu hisyam 1,939 KB 1 file

  Ibnu ishaq 197 KB 1 file

  Ibnu jarir thabari 11,483 KB 3 file

  Ibnu katsir 11,216 KB 9 file

  Ibnu khuzaimah 973 KB 3 file

  Ibnu majah 566 KB 1 file

  Ibnu muflih 1,333 KB 1 file

  Ibnu qudamah al maqdisi 9,724 KB 6 file

  Ibnu rajab hanbali 4,720 KB 15 file

  Ibnu taimiyah 20,671 KB 58 file

  Ibnul arabi 2,370 KB 2 file

  Ibnul atsir 10,543 KB 4 file

  Ibnul jauzi 10,541 KB 13 file

  Ibnul qayyim 11,554 KB 39 file

  Ihsan ilaihi zahir 1,044 KB 5 file

  Imam abu daud 809 KB 1 file

  Imam adz-dzahabi 11,265 KB 12 file

  Imam ahmad 4,638 KB 8 file

  Imam al baghawi 3,201 KB 2 file

  Imam Al-Barbahary 96 KB 1 file

  Imam As-Shobuni 3,051 KB 2 file

  Imam baihaqi 0 KB 0 file

  Imam Bukhari 7,387 KB 11 file

  Imam daraquthni 3,127 KB 3 file

  Imam hakim an-naisaburi 4,269 KB 5 file

  Imam ibnul mundziri 0 KB 0 file

  Imam malik bin anas 380 KB 1 file

  Imam manawi 7,203 KB 2 file

  Imam muslim 4,096 KB 4 file

  Imam nasa’i 3,854 KB 10 file

  Imam nawawi 11,643 KB 8 file

  Imam Qurtubi 6,416 KB 2 file

  Imam Shan’ani 1,581 KB 4 file

  Imam suyuti 16,943 KB 26 file

  Imam syafe’i 4,053 KB 6 file

  Imam syakhawi 1,457 KB 4 file

  Imam syatibi 1,603 KB 4 file

  Imam syaukani 11,707 KB 14 file

  Imam thabrani 3,590 KB 6 file

  Imam tirmidzi 836 KB 2 file

  Ismail bin muhammad anshari 100 KB 2 file

  Jalaludin al muhali 1,441 KB 2 file

  Jamal bin farhan al haritsi 8 KB 1 file

  Khalid bin dhahawi al thafiri 332 KB 8 file

  khatib al-bagdadi 5,208 KB 9 file

  lajnah daimah 1,158 KB 6 file

  Maqdisi 185 KB 1 file

  Muhammad al khumais 99 KB 3 file

  Muhammad amin bin ali al-jami’ 918 KB 5 file

  Muhammad bin Abdul Wahab 2,292 KB 17 file

  Muhammad bin ahmad afifi 55 KB 2 file

  Muhammad bin ahmad as safarini al hanbali 794 KB 1 file

  Muhammad bin ibrahim ali syaikh 3,062 KB 4 file

  Muhammad bin ismail shan’ani 1,464 KB 2 file

  Muhammad bin muflih al maqdisi 1,476 KB 1 file

  Muhammad bin Sholeh al-utsaimin 44,981 KB 71 file

  Muhammad jamil zenu 317 KB 6 file

  Muhammad Nashiruddin Al-Albani 12,251 KB 52 file

  Muqbil bin hadi   1,469 KB             8 file

  Rabie’ bin hadi al-madkhali 19,180 KB      64 file

  Salim al ‘ajami    500 KB   17 file

  Sholeh bin abdul aziz ali syaikh   5,990 KB 60 file

  Sholeh Fauzan al-fauzan  15,405 KB          24 file

  Sidiq hasan khan  673 KB               1 file

  Soleh bin said suhaimi    113 KB   2 file

  Sulaiman bin abdullah bin muh bin abdul wahab  546 KB 3 file

  Ubaid bin abdullah al-jabiri  347 KB           5 file

  wahid abdul salam bali   56 KB     2 file

  Yahya bin ma’in                 350 KB   2 file

  Ad durur bahiyah fil masail fiqiyah.zip     61 KB     File ZIP

  Download ‘Ad durur bahiyah fil masail fiqiyah.zip’

  Al-Qoulul Mufiid – Muhammad bin sholeh al-utsaimin.rar              2,034 KB File

  Download ‘Al-Qoulul Mufiid – Muhammad bin sholeh al-utsaimin.rar’

  Hilyah thalabul ilmi.zip

  Al-Qur^an dan terjemahan dalam berbagai versi Bahasa

  1. The Holly Quran French LE NOBLE CORAN et la traduction en langue française de ses sens Français (French) .pdf
  2. The Holly Quran Deutsch Der edle Qur’an und die Übersetzung seiner Bedeutungen in die deutsche Sprache Deutsch (German) .pdf
  3. The Holy Quran Malayalam .pdf
  4. The Holly Quran Greek TO IEPO KOPANIO .pdf
  5. The Holy Quran Russian .pdf
  6. The Virtues of the Holy Quran .pdf
  7. The Holy Quran Uyghur.pdf
  8. The Holy Quran Macedonian .pdf
  9. The Holy Quran Zulu NC .pdf
  10. The Holy Quran Kazakh Қазақ тілі Құран Кәрим .pdf
  11. The Holy Quran Hausa .pdf
  12. The Holy Quran Korean 한국어 성 꾸란의 한국어 번역 및 해설 .pdf
  13. The Holy Quran Thai .pdf
  14. The Holy Quran Philippine Tagalog Quran Amma Part.pdf
  15. The Holy Quran Persian قرآن كريم وترجمة معاني آن بزبان فارسي فارسي (Persian) .pdf
  16. The Holly Quran Spanish EL NOBLE CORAN Y SU TRADUCCION COMENTARIO Espaٌol (Spanish) .pdf
  17. The Holy Quran Chinese .pdf
  18. The Holy Quran Yoruba .pdf
  19. The Holy Quran Swedish Al-Fâtihah och Djuz ‘Amma tillsammans med översättningen av dess versers betydelser på svenska Svenska (Swedish) .pdf
  20. The Holy Quran Somali QURAANIKA KARIIMKA Iyo Tarjamada Macnihiisa Ee Afka Soomaaliga .pdf
  21. The Holy Quran Sinhalese Juzaa Amaa.pdf
  22. The Holy Quran Portuguese .pdf
  23. The Holy Quran Albanian .pdf
  24. The Holy Quran Amaziqi .pdf
  25. The Holy Quran Bambara .pdf
  26. The Holy Quran Azeri .pdf
  27. The Holy Quran English THE NOBLE QUR’AN English Translation of the meanings and commentary (Eng) .pdf
  28. The Holy Quran Chichewa .pdf
  29. Tajweed of the Holy Quran Arabic .pdf
  30. The Holy Quran Brahui .pdf
  31. Remedies from the Holy Quran .pdf
  32. Tafseer of Last Tenth of the Holy Quran Arabicتفسير العشر الأخير من القران الكريم باللغة العربية .pdf
  33. The Prophetic Commentary of the Quran.pdf
  34. The Holy Quran Chinese.pdf
  35. The Holy Quran Bosnian.pdf
  36. The Holy Quran Indonesian ALQURAN DAN TERJEMAHNYA.pdf
  37. The Holy Quran Urdu قرآن كريم مع اردو ترجمة و تفسير .pdf
  38. مصحف الشمرلي الطبعة المصرية للمصحف الشريف .pdf
  39. Help Yourself in Reading Quran Arabic English.pdf
  40. The Holy Quran Sindhi قرآن مجيد سنڌي.pdf
  41. The Holy Quran Tamil .pdf
  42. The Holy Quran Romanian9 – Nobel Quran Romanian Română (Romanian) .pdf
  43. The Holy Quran Russian Recitation .pdf
  44. The Holy Quran Kashmiri Koshur قرآن مجيد .pdf
  45. The Holy Quran Dutch De vertaling van de betekenis van de Edele Qur’an Dutch ( Nederland ) .pdf
  46. أطلس القران الكريم أماكن اقوام أعلام.pdf
  47. The Holy Quran ItalianIl Sacro Corano Italiano (Ital) .pdf
  48. مصحف المدينة المنورة.pdf
  49. The Holy Quran Việt (Vietnamese).pdf
  50. The Holy Quran Brahui.pdf
  51. The Holy Quran Bulgarian Свещен Коран.pdf
  52. The Holy Quran Indian Juz Ammaa Part.pdf
  53. The Holy Quran Malayalam മലയാളം .pdf
  54. The Holy Quran1 Pushtu پښتو قرآن كريم ترجمه او تفسير – دويم جلد1-15 .pdf
  55. The Holy Quran2 Pushtu پښتو قرآن كريم ترجمه او تفسير – دويم جلد16 -30 .pdf
  56. The Holy Quran Juzz Amma Bangali বাংলা Bangla .pdf
  57. An Explanation of the last Tenth of the Noble Qur’an By English language .pdf
  58. Толкование десяти последних джузов Благородного Корана, и следует за ним Russian .pdf
  59. أحكام قراءة القران الكريم تأليف شيخ المقاريء المصرية محمود خليل الحصري .pdf
  60. Commentaire des dix dernières sourates du Noble Coran.pdf
  61. SON ÜÇ CÜZÜN TEFSİRİ ( Turkish ) .pdf
  62. Толкование десяти последних джузов Благородного Корана, и следует за ним Russian.pdf

  (Sumber: http://www.kaahil.wordpress.com )

  Iklan